Nyári tábor(EFOP) 2020

Ismét megrendezésre került az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 a „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című projekt, amelynek célja, hogy élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tematikus programok kidolgozásával és támogatásával járuljon hozzá a köznevelés minőségének javításához.

A projekt fejlesztései javítják a tanulók eredményességét, támogatják kompetenciáik fejlesztését, elősegítik az iskolai lemorzsolódás csökkenését és az esélykülönbségek mérséklődését.

Minden „táborunk” kötelező programja egy külső helyszínre történő utazáson való részvétel, ahol a témakörökhöz kapcsolódó programokon vesznek részt tanulóink.

A projekt 2020-ig minden évben megtartásra kerül.

Iskolánk 4 évfolyamon 3 témakörben valósította meg a projekt céljait napközis (25-26 fő) és bentlakásos (20 fő) keretek között:

– Közlekedés, KRESZ, Sport és egyészségre nevelés (1. évfolyam napközis)

-Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás (2. évfolyam napközis)

Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás (4. évfolyam napközis)

Közlekedés, KRESZ, Sport és egyészségre nevelés (5. évfolyam bentlakásos)

  1. évfolyamon napközis keretek között 5 napon keresztül 8:00-16:00-ig napi négyszeri étkezéssel:

 

Az első évfolyamba járó gyerekeknek eben az évben kell hozzászokniuk a közös iskolai élethez és munkához, mely alapját képezi a további iskolai időszaknak. Egyensúlyérzékük, nagy- és finommotorikájuk és mozgásérzékelésük fejlesztése segíti az idegrendszeri és akarati érésüket, ezáltal figyelmük, emlékezetük és koncentrációjuk is fejlődik.

Fejlődik a gyermekek önismerete, szociáliskészsége, kritikai érzéke, erőnléte, nagy- és finommotorikája, figyelme, koncentrációja, emlékezete, együttműködése, szabálykövetése, empátiája, reflexe, kézügyessége, gondolkodása, logikai érzéke, szókincse, közlekedési ismerete, mozgáskoordinációja.

2019. június 17- június 21-ig megtartott táborunkról:

Helyszín: Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola

Pedagógusok: Szécsényiné Tímár Tímea, Mucsi Mónika

Témamodul: Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés

Fussunk – szaladjunk, avagy mozgásos játékok a szabadban.

Külső program: Vadaspark, Kecskemét

 

  1. évfolyamon napközis keretek között 5 napon keresztül 8:00-16:00-ig napi négyszeri étkezéssel:

 

Ezen az évfolyamon a tanulók megismerik a Kárpát-medence vadon és emberi környezetben élő állatvilágát. A hazai erdőkben és a mezőkön található (nem védett) növények megismerése, gyűjtése és csoportosítása. A mesék feldolgozása során megismerkedjenek a mesevilág nem emberi lényeivel (állatok, koboldok, tündérek stb.) A hét során a tanuló az iskolán kívüli környezetben történő tanulás során vegyen részt annak szervezésében, irányításában. A programban történő részvétellel a tanulóban megerősödik a célok elérése érdekében az együttműködésre irányuló szándék, valamint annak a felismerése, hogy az együttműködés során erősítheti a társas környezet róla kialakított kedvező képét.

2019. június 17- június 21-ig megtartott táborunkról:

Helyszín: Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola

Pedagógusok: Váradiné Borbély Katalin, Doroghy Ágnes

Témamodul: Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás

Mesebeli állatok nyomában, avagy a Kárpát- medence hagyományos

háziállatai

Külső program: Vadaspark, Kecskemét

 

  1. évfolyamon napközis keretek között 5 napon keresztül 8:00-16:00-ig napi négyszeri étkezéssel:

 

A program során arra keressük a választ, hogy hogyan működik a minket körülvevő világ: a településünk hulladékát hol dolgozzák fel, hogyan tudunk a településünkön a leginkább környezettudatosan közlekedni, hogyan tudjuk segíteni a helyi termelőket és miben számíthatunk a közösségeinkre. A program ezen része a kreativitást, kreatív problémamegoldást és tudatos jelenlétet és gondolkodásmódot fejleszti. A héten egy olyan üzemet vagy telephelyet látogatnak meg, mely a hulladékok feldolgozásával kapcsolatos helyi vagy regionális intézmény. Ennek célja, hogy új nézőpontból ismerjék meg a hulladékok sorsát, illetve megismerjék a hazánkban jelenleg működő megoldásokat.

Hogyan működik a körülöttem lévő világ: az ökoszisztéma (állat- és növényvilág), épített környezet (hulladékkezelés, közlekedés, energiaellátás)? Hogyan kapcsolódom én ezekhez a szférákhoz az egyéni választásaimon keresztül?

Fejlődik a memória, koncentrációs képesség, fizikai ügyesség és erőnlét, problémamegoldó képesség, szociális és digitális kompetencia, bizalomra való képesség és empátia, anyanyelven folytatott kommunikáció.

2019. június 24- június 28-ig megtartott táborunkról:

Helyszín: Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola

Pedagógusok: Héderné Kiss Brigitta, Kemény Csaba

Témamodul: Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás

Hogyan működik?

Külső program: Vadaspark, Kecskemét

 

  1. évfolyamon bentlakásos keretek között 6 napon keresztül napi ötszöri étkezéssel:

 

Ennek a programhétnek az az egyik legfontosabb feladata, hogy megtalálják a gyerekek az átmenetet a mítoszból a történelembe, miközben megvizsgálják ennek kihatását az egyénre. A gyerekek megismerkednek az olimpiai játékokkal, melynek során a cél a mozgásos képességek fejlesztése, a mozgás megszerettetése. A mozgásos játékok segítségével fejlesztik és gazdagítják a szociális- és az együttműködési képességeiket.
Nevelési cél: A bentlakásos heti program célja, hogy a diákok teljes egészében átéljék az ókori olimpiai játékok hangulatát és lényegét. Közösen készüljenek föl az Olimpiai játékokra, speciális mozgásformákat és versenyszámokat elsajátítva. A program során a hangsúly a sportok művészi kivitelezésén, a szépség, az igazság és erő kifejeződésén, valamint a közös célokért küzdésen, közösségi sikerek együttes és örömteli megélésén van. Nagy hangsúlyt kap az eredeti olimpiai eszme, ahol a csoportok közötti különbségeket felülírja egy magasabb rendező elv, és ahol a szépség legalább olyan fontos érték, mint a gyorsaság vagy az erő. A mozgáskoordinációs gyakorlatok által a gyerekek komplex fejlődésen mennek keresztül: a tisztelet, a megbecsülés, az akaraterő, a teherbíró képesség és a belső fegyelem kialakul, álló képességük, ügyességük folyamatos javul.

A tanulók a hét során megismerkednek az olimpiai játékokkal, a sporteszközök elkészítésének alapjaival. Megtanulják előzetes élményeiket, tapasztalataikat, érzelmeiket, gondolataikat képzőművészeti alkotásokban manifesztálni.
Készség: A hét során fejlődik a tanulók szociális kompetenciája, az együttműködési készsége, a mozgáskoordinációja, az anyanyelvi kommunikációja, önkifejező képessége, eredetisége, kézügyessége és rajzkészsége, kreativitása, alkotókészsége. Magas fokú precizitásra tesz szert. Kifinomul a szín-, forma- és térlátása. Erősödik a tanulók koncentrált figyelme, kitartása, szorgalma és kialakul a felelősségérzetük önmagukért és másokért.
Attitűd: A hét eredményeként pozitív hozzáállás alakul ki a mozgás és az alkotó kísérletezés iránt. A játékok közbeni mozgástevékenységek mélyítik a testneveléshez kapcsolódó pozitív érzelmi viszonyulásukat. Fokozódik az egymás iránti figyelmük, érzékenységük és nyitottságuk, szabálykövető magatartásuk.

2019. június 24- június 29-ig megtartott táborunkról:

Helyszín: Faház kemping Orosháza-Gyopárosfürdő

Pedagógus: Váradiné Borbély Katalin

Animátor: Doroghy Ágnes

Témamodul: Közlekedés, kresz, sport és egészségre nevelés

Olimpia – avagy sport és harmónia – szépség, igazság, erő

Külső program: Orosháza (városnézés)

Tanulók: Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola 20 tanulója

 

Skip to content