Nyári tábor(EFOP) 2019

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001

 

Ismét megrendezésre került az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 a „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című projekt, amelynek célja, hogy élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tematikus programok kidolgozásával és támogatásával járuljon hozzá a köznevelés minőségének javításához.

 

A projekt fejlesztései javítják a tanulók eredményességét, támogatják kompetenciáik fejlesztését, elősegítik az iskolai lemorzsolódás csökkenését és az esélykülönbségek mérséklődését.

<=”” p=”” >

Az alprojekt fejlesztései javítják a tanulók eredményességét, támogatják kompetenciáik fejlesztését, elősegítik az iskolai lemorzsolódás csökkenését és az esélykülönbségek mérséklődését.

Minden „táborunk” kötelező programja egy külső helyszínre történő utazáson való részvétel, ahol a témakörökhöz kapcsolódó programokon vesznek részt tanulóink.

A projekt 2020-ig minden évben megtartásra kerül.

Iskolánk 4 évfolyamon 3 témakörben valósította meg a projekt céljait napközis (25-26 fő) és bentlakásos (20 fő) keretek között:

– Közlekedés, KRESZ, Sport és egyészségre nevelés (1. évfolyam napközis)
– Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás (2. évfolyam napközis)
– Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás (4. évfolyam napközis)
– Közlekedés, KRESZ, Sport és egyészségre nevelés (5. évfolyam bentlakásos)

1. évfolyamon napközis keretek között 5 napon keresztül 8:00-16:00-ig napi négyszeri étkezéssel:

Az első évfolyamba járó gyerekeknek eben az évben kell hozzászokniuk a közös iskolai élethez és munkához, mely alapját képezi a további iskolai időszaknak. Egyensúlyérzékük, nagy- és finommotorikájuk és mozgásérzékelésük fejlesztése segíti az idegrendszeri és akarati érésüket, ezáltal figyelmük, emlékezetük és koncentrációjuk is fejlődik.
Fejlődik a gyermekek önismerete, szociáliskészsége, kritikai érzéke, erőnléte, nagy- és finommotorikája, figyelme, koncentrációja, emlékezete, együttműködése, szabálykövetése, empátiája, reflexe, kézügyessége, gondolkodása, logikai érzéke, szókincse, közlekedési ismerete, mozgáskoordinációja.

2019. június 17- június 21-ig megtartott táborunkról:

Helyszín: Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola

Pedagógusok: Szécsényiné Tímár Tímea, Mucsi Mónika

Témamodul: Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés

Fussunk – szaladjunk, avagy mozgásos játékok a szabadban.

Külső program: Vadaspark, Kecskemét

 

2. évfolyamon napközis keretek között 5 napon keresztül 8:00-16:00-ig napi négyszeri étkezéssel:

Ezen az évfolyamon a tanulók megismerik a Kárpát-medence vadon és emberi környezetben élő állatvilágát. A hazai erdőkben és a mezőkön található (nem védett) növények megismerése, gyűjtése és csoportosítása. A mesék feldolgozása során megismerkedjenek a mesevilág nem emberi lényeivel (állatok, koboldok, tündérek stb.) A hét során a tanuló az iskolán kívüli környezetben történő tanulás során vegyen részt annak szervezésében, irányításában. A programban történő részvétellel a tanulóban megerősödik a célok elérése érdekében az együttműködésre irányuló szándék, valamint annak a felismerése, hogy az együttműködés során erősítheti a társas környezet róla kialakított kedvező képét.

2019. június 17- június 21-ig megtartott táborunkról:

Helyszín: Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola

Pedagógusok: Váradiné Borbély Katalin, Doroghy Ágnes

Témamodul: Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás

Mesebeli állatok nyomában, avagy a Kárpát- medence hagyományos háziállatai

Külső program: Vadaspark, Kecskemét

 

4. évfolyamon napközis keretek között 5 napon keresztül 8:00-16:00-ig napi négyszeri étkezéssel:

A program során arra keressük a választ, hogy hogyan működik a minket körülvevő világ: a településünk hulladékát hol dolgozzák fel, hogyan tudunk a településünkön a leginkább környezettudatosan közlekedni, hogyan tudjuk segíteni a helyi termelőket és miben számíthatunk a közösségeinkre. A program ezen része a kreativitást, kreatív problémamegoldást és tudatos jelenlétet és gondolkodásmódot fejleszti. A héten egy olyan üzemet vagy telephelyet látogatnak meg, mely a hulladékok feldolgozásával kapcsolatos helyi vagy regionális intézmény. Ennek célja, hogy új nézőpontból ismerjék meg a hulladékok sorsát, illetve megismerjék a hazánkban jelenleg működő megoldásokat.
Hogyan működik a körülöttem lévő világ: az ökoszisztéma (állat- és növényvilág), épített környezet (hulladékkezelés, közlekedés, energiaellátás)? Hogyan kapcsolódom én ezekhez a szférákhoz az egyéni választásaimon keresztül?

Fejlődik a memória, koncentrációs képesség, fizikai ügyesség és erőnlét, problémamegoldó képesség, szociális és digitális kompetencia, bizalomra való képesség és empátia, anyanyelven folytatott kommunikáció.

2019. június 24- június 28-ig megtartott táborunkról:

Helyszín: Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola

Pedagógusok: Héderné Kiss Brigitta, Kemény Csaba

Témamodul: Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás

Hogyan működik?

Külső program: Vadaspark, Kecskemét

 

5. évfolyamon bentlakásos keretek között 6 napon keresztül napi ötszöri étkezéssel:

Ennek a programhétnek az az egyik legfontosabb feladata, hogy megtalálják a gyerekek az átmenetet a mítoszból a történelembe, miközben megvizsgálják ennek kihatását az egyénre. A gyerekek megismerkednek az olimpiai játékokkal, melynek során a cél a mozgásos képességek fejlesztése, a mozgás megszerettetése. A mozgásos játékok segítségével fejlesztik és gazdagítják a szociális- és az együttműködési képességeiket.

Nevelési cél: A bentlakásos heti program célja, hogy a diákok teljes egészében átéljék az ókori olimpiai játékok hangulatát és lényegét. Közösen készüljenek föl az Olimpiai játékokra, speciális mozgásformákat és versenyszámokat elsajátítva. A program során a hangsúly a sportok művészi kivitelezésén, a szépség, az igazság és erő kifejeződésén, valamint a közös célokért küzdésen, közösségi sikerek együttes és örömteli megélésén van. Nagy hangsúlyt kap az eredeti olimpiai eszme, ahol a csoportok közötti különbségeket felülírja egy magasabb rendező elv, és ahol a szépség legalább olyan fontos érték, mint a gyorsaság vagy az erő. A mozgáskoordinációs gyakorlatok által a gyerekek komplex fejlődésen mennek keresztül: a tisztelet, a megbecsülés, az akaraterő, a teherbíró képesség és a belső fegyelem kialakul, álló képességük, ügyességük folyamatos javul.

A tanulók a hét során megismerkednek az olimpiai játékokkal, a sporteszközök elkészítésének alapjaival. Megtanulják előzetes élményeiket, tapasztalataikat, érzelmeiket, gondolataikat képzőművészeti alkotásokban manifesztálni. Készség: A hét során fejlődik a tanulók szociális kompetenciája, az együttműködési készsége, a mozgáskoordinációja, az anyanyelvi kommunikációja, önkifejező képessége, eredetisége, kézügyessége és rajzkészsége, kreativitása, alkotókészsége. Magas fokú precizitásra tesz szert. Kifinomul a szín-, forma- és térlátása. Erősödik a tanulók koncentrált figyelme, kitartása, szorgalma és kialakul a felelősségérzetük önmagukért és másokért. Attitűd: A hét eredményeként pozitív hozzáállás alakul ki a mozgás és az alkotó kísérletezés iránt. A játékok közbeni mozgástevékenységek mélyítik a testneveléshez kapcsolódó pozitív érzelmi viszonyulásukat. Fokozódik az egymás iránti figyelmük, érzékenységük és nyitottságuk, szabálykövető magatartásuk.

2019. június 24- június 29-ig megtartott táborunkról:

Helyszín: Faház kemping Orosháza-Gyopárosfürdő

Pedagógusok: Váradiné Borbély Katalin

Animátor: Doroghy Ágnes

Témamodul: Közlekedés, kresz, sport és egészségre nevelés

Olimpia – avagy sport és harmónia – szépség, igazság, erő

Külső program: Orosháza (városnézés)

Tanulók: Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola 20 tanulója

A táborban készült fotók az alábbi linken tekinthető meg:

Nyári táboroztatás(EFOP) – 1.évfolyam
Nyári táboroztatás(EFOP) – 2.évfolyam
Nyári táboroztatás(EFOP) – 4.évfolyam
Nyári táboroztatás(EFOP) – 5.évfolyam

A nyári tábor tematikus Word dokumentuma az alábbi linken tölthető le:

Nyári táboroztatás(EFOP)- Word dokumentum

 

Nyári táboroztatás (EFOP) -1.évfolyam(Link):
https://iskolak-my.sharepoint.com/personal/dinnyes-kis_zsuzsanna_edumail_hu/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdinnyes%2Dkis%5Fzsuzsanna%5Fedumail%5Fhu%2FDocuments%2Fgaleria%2FJozsef%2F2019%2F5%2E%20Ny%C3%A1ri%20t%C3%A1bor%202019%2FNy%C3%A1ri%20t%C3%A1bor%202019%2D3%2D55%5F1%2Eevfolyam&originalPath=aHR0cHM6Ly9pc2tvbGFrLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2Rpbm55ZXMta2lzX3pzdXpzYW5uYV9lZHVtYWlsX2h1L0VrTkVGa0hON0RGTG5lTkNGb0VEUVJBQk9WM2liazY3eGxhOHN4RklydTJnZ3c%5FcnRpbWU9aFFRTzVDdVMyVWc
Nyári táboroztatás (EFOP) -2.évfolyam(Link):

https://iskolak-my.sharepoint.com/personal/dinnyes-kis_zsuzsanna_edumail_hu/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdinnyes%2Dkis%5Fzsuzsanna%5Fedumail%5Fhu%2FDocuments%2Fgaleria%2FJozsef%2F2019%2F5%2E%20Ny%C3%A1ri%20t%C3%A1bor%202019%2FNy%C3%A1ri%20t%C3%A1bor%202019%2D3%2D56%5F2%2Eevfolyam&originalPath=aHR0cHM6Ly9pc2tvbGFrLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2Rpbm55ZXMta2lzX3pzdXpzYW5uYV9lZHVtYWlsX2h1L0VpR3ZndkdFNHVaUGowRlA1WE1kWFBFQkJzR0dzQUZpeU53QVZCekZMOHdTOGc%5FcnRpbWU9ZDB6TVNpeVMyVWc

Nyári táboroztatás (EFOP) -4.évfolyam: (Link)

 

Nyári táboroztatás (EFOP) -5.évfolyam: (Link)

 

A nyári tábor tematikus Word dokumentuma az alábbi linken tölthető le: letöltött (EFOP_3.3.5._nyari_tabor_EFOP_2019.docx)

 

Skip to content