Erzsébet-tábor 2020

EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001

 

 

„A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása”

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” elnevezésű kiemelt projekt „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” című alprojektjének célja, hogy élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tematikus programok kidolgozásával és támogatásával járuljon hozzá a köznevelés minőségének javításához.

A megújuló pedagógiai kultúra hatására javul a tanulási folyamat résztvevőinek motiváltsága, elkötelezettsége, hatékonyabbá válik együttműködésük. A kidolgozandó tartalmak és módszertan kreatív eszköztára és munkaformái hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanulás közösségi élménnyé váljon a gyermekek számára.

Az alprojekt fejlesztései javítják a tanulók eredményességét, támogatják kompetenciáik fejlesztését, elősegítik az iskolai lemorzsolódás csökkenését és az esélykülönbségek mérséklődését.

Minden „táborunk” kötelező programja egy külső helyszínre történő utazáson való részvétel, ahol a témakörökhöz kapcsolódó programokon vesznek részt tanulóink.

A projekt 2020-ig minden évben megtartásra kerül.

Iskolánk 4 évfolyamon 2 témakörben valósítja meg az alprojekt céljait napközis és bentlakásos keretek között:

– Közlekedés, KRESZ, Sport és egyészségre nevelés (1. és 2. évfolyam napközis)
– Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás (4. évfolyam napközis és 5. évfolyam bentlakásos)

1. évfolyamon napközis keretek között 5 napon keresztül 8:00-16:00-ig napi négyszeri étkezéssel:

Az első évfolyamba járó gyerekeknek ebben az évben kell hozzászokniuk a közös iskolai élethez és munkához, mely alapját képezi a további iskolai időszaknak. Egyensúlyérzékük, nagy és finommotorikájuk és mozgásérzékelésük fejlesztése segíti az idegrendszeri és akarati érésüket, ezáltal figyelmük, emlékezetük és koncentrációjuk is fejlődik. Fejlődik a gyermekek önismerete, szociális készsége, kritikai érzéke, erőnléte, nagy- és finommotorikája, figyelme, koncentrációja, emlékezete, együttműködése, szabálykövetése, empátiája, reflexe, kézügyessége, gondolkodása, logikai érzéke, szókincse, közlekedési ismerete, mozgáskoordinációja.

2018. június 18 – június 22-ig megtartott táborunkról:

Helyszín: Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola

Pedagógusok: Kemény Csaba , Váradiné Borbély Katalin

Témamodul: Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés

Fussunk – szaladjunk, avagy mozgásos játékok a szabadban.

Külső program: Elevenpark, Budapest

 

2. évfolyamon napközis keretek között 5 napon keresztül 8:00-16:00-ig napi négyszeri étkezéssel:

Ezen az évfolyamon rengeteg játékon keresztül szeretnénk megmutatni a gyerekeknek az együtt játszás örömén túl az együttműködés fontosságát, a szabályok betartását, az együtt elért sikerek során kialakuló boldogságot. A játékok kis- és nagyobb csoportok együttműködését fejlesztik. – Mi is a játék? A játék egy külön világ, saját szabályokkal, melybe azért lépünk bele, hogy mások legyünk, hogy találkozzunk másokkal, új dolgokat fedezzünk fel! Ebbe a csodás játékvilágba invitáljuk a gyerekeket, s a tábor ideje alatt megpróbáljuk ráébreszteni őket, hogy játszani a legjobb dolog a világon. Ebben a programban elsősorban mozgásos játékokon keresztül fejlesztünk nem csak motoros képességeket. A gyermekek 8 éves korban már nagyobb éberséget tanúsítanak a körülöttük történő dolgok irányába. A kíváncsiság számukra a tudás kapuja. Az intellektust úgy próbáljuk a gyermekekben felébreszteni, hogy az átélés és a cselekvés erőit hívjuk segítségül. Ez az időszak alapvetően azt szolgálja, hogy az előző évben szerzett új készségeket begyakoroljuk és tovább fejlesszük.

2018. június 18 – június 22-ig megtartott táborunkról:

Helyszín: Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola

Pedagógusok: Szécsényiné Tímár Tímea, Mucsi Mónika

Témamodul: Közlekedés, KRESZ, Sport és egészségre nevelés

Játsszunk együtt! – Avagy mozgásos együttműködő játékok

Külső program: Elevenpark, Budapest

 

4. évfolyamon napközis keretek között 5 napon keresztül 8:00-16:00-ig napi négyszeri étkezéssel:

A program során arra keressük a választ, hogy hogyan működik a minket körülvevő világ: a településünk hulladékát hol dolgozzák fel, hogyan tudunk a településünkön a leginkább környezettudatosan közlekedni, hogyan tudjuk segíteni a helyi termelőket és miben számíthatunk a közösségeinkre. A program ezen része a kreativitást, kreatív problémamegoldást és tudatos jelenlétet és gondolkodásmódot fejleszti. A héten egy olyan üzemet vagy telephelyet látogatnak meg, mely a hulladékok feldolgozásával kapcsolatos helyi vagy regionális intézmény. Ennek célja, hogy új nézőpontból ismerjék meg a hulladékok sorsát, illetve megismerjék a hazánkban jelenleg működő megoldásokat.

Hogyan működik a körülöttem lévő világ: az ökoszisztéma (állat- és növényvilág), épített környezet (hulladékkezelés, közlekedés, energiaellátás)? Hogyan kapcsolódom én ezekhez a szférákhoz az egyéni választásaimon keresztül?

Fejlődik a memória, koncentrációs képesség, fizikai ügyesség és erőnlét, problémamegoldó képesség, szociális és digitális kompetencia, bizalomra való képesség és empátia, anyanyelven folytatott kommunikáció.

2018. június 25 – június 29-ig megtartott táborunkról:

Helyszín: Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai Tagintézménye

(Iskolánk felújítási munkálatai miatt tagintézményünk biztosította a helyszínt)

Pedagógusok: Héderné Kiss Brigitta, Solymosiné Mészáros Márta

Témamodul: Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás

Hogyan működik?

Külső program: Szegedi vadaspark

 

5. évfolyamon bentlakásos keretek között 6 napon keresztül napi ötszöri étkezéssel:

A tanulók a programsablon segítségével sok játékon keresztül ismerték meg a Földünk hulladékkal kapcsolatos problémáinak fő dimenzióit, és a problémára adott válaszlehetőségeket. Megismerték a fogyasztási szokások, életszínvonal eltérések és egyéb globális problémák összefüggéseit, a fenntarthatóság komplexitását, kapcsolatait. A projekt tervezésén és megvalósításán keresztül tapasztalták meg a rendszergondolkozást és a csapatmunkát.

A program során a résztvevők először megismerkedtek a környező tavak vízrehabilitációjával egy környezetvédelmi előadó segítségével, mely megalapozza a heti programot. A vízszennyezés típusai és az általuk okozott problémák megismerése és a világba való kitekintés után közvetlen környezetük problémáival ismerkednek meg, majd konkrét felmérést végeztünk a helyszínt biztosító terület és/vagy település állapotát illetően. Így a környezettudatos gondolkodás kialakításához elengedhetetlen alapismeretekkel gazdagodtak. Ezen ismeretek birtokában először olyan ötleteket és módszereket próbáltak ki, melyek a víztisztaság védelmével és a hulladékok újrahasznosításával kapcsolatosak. A program ezen része a kreativitást, kreatív problémamegoldást és tudatos jelenlétet és gondolkodásmódot fejlesztette. A hét közepén javasolt kimozdulás helyszínéül a közeli városba látogattunk, amely szökőkútjaival segítették az addig kapott információk rögzítését. Ennek célja az volt, hogy új nézőpontból ismerjék meg a vízgazdálkodás sorsát, illetve megismerjék a hazánkban jelenleg működő megoldásokat.

A gyakorlatok során továbbá problémafelmérési képességük, kommunikációs és szociális kompetenciáik fejlesztése volt a célunk. A programhét során továbbá közösségi játékokat játszottunk, melyek célja a szociális kompetenciák fejlesztése volt. A programhét a tábortűznél a projektek bemutatásával, a hét programjainak egyéni és csoportos véleményezésével zárult.

A gyermekek megtanulták tisztelni a természetet, megbecsülni és tisztelni társaikat, pedagógusaikat. Figyelmük, mozgásuk fejlődött, szabálytudatuk alakult. Egy egymásra szociálisan érzékeny csoport együttműködése valósult meg.

2018. június 25 – június 30-ig megtartott táborunkról:

Helyszín: Gyopárosi Sport- és Élménycentrum, Orosháza-Gyopárosfürdő

Pedagógusok: Váradiné Borbély Katalin, Zsargóné Balogh Dóra, Zabos Ákos

Animátor: Fórizs Gréta

Témamodul: Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás

Hogyan működik?

Külső program: Orosháza (városnézés)

Tanulók: Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola 19 tanulója

Platán Utcai Tagintézmény 20 tanulója

A táborban készült fotók az alábbi linken tekinthető meg:

Link:

https://iskolak-my.sharepoint.com/personal/dinnyes-kis_zsuzsanna_edumail_hu/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdinnyes%2Dkis%5Fzsuzsanna%5Fedumail%5Fhu%2FDocuments%2FBejegyz%C3%A9sb%C5%91l%20sz%C3%A1rmaz%C3%B3%20f%C3%A9nyk%C3%A9pek%2F2018%2F21%2E%20Ny%C3%A1ri%20t%C3%A1boroztat%C3%A1s%20%282018%2E09%2E25%29&originalPath=aHR0cHM6Ly9pc2tvbGFrLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2Rpbm55ZXMta2lzX3pzdXpzYW5uYV9lZHVtYWlsX2h1L0V1SC1wT3dwcldoQWdlc3pSNFVIeHhvQjRyTTd2THBGY2tPamtLSVZEdl9QaFE%5FcnRpbWU9WHBNNktTdVMyVWc

A nyári tábor tematikus Word dokumentuma az alábbi linken tölthető le:

Link:

Skip to content