EFOP – 3.2.5-17-2017-00033

EFOP-3.2.5-17-2017-00033

 

Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében

 

A projekt címe

Egy cél, több út!”

 

Pályázó a Kecskeméti Tankerületi Központ

 

A pályázatban vállalt programunkkal célunk a pályaorientáció megerősítése az iskolánkban, a pályaválasztásban résztvevő pedagógusok, szakszolgálati munkatársak és szakmai partnerek bevonásával. Részcélunk a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűbbé tétele

Programunk további célja, hogy a tanulókat felkészítse a továbbtanulásra, hosszú távon a munkaerő-piaci elvárásoknak való megfelelésre. Ezen felül célja még, az egész életen át tartó tanulás, a tanulók pályatervezési és életvezetési kompetenciáinak megalapozása, kiemelten a matematika, informatika, műszaki- és természettudományok területén. Programunk megvalósítása során előtérbe helyezzük a kooperatív tanulás, a projektszemléletű nevelés-oktatás módszereinek, tanulásszervezési eljárásainak alkalmazását, az egyéni szükségletek és haladási ütem figyelembe vételével.

A pályaorientációra sokkal nagyobb szükség van napjainkban, mint gondolnánk, főleg az MTMI kompetenciákkal nem megfelelő szinten álló tanulók körében, hiszen ezen hiányosságaik gátolják a gazdasági fejlődést. A következő szükségességi tényező, hogy a tanulók nincsenek tisztában azon tulajdonságaikkal, amelyek ismeretének tudatában képesek lennének eligazodni az iskolaválasztás, szakmaválasztás útvesztőiben.

A programok segítséget nyújtanak a célcsoportoknak önmaguk és képességeik megismertetésével, ezzel hozzájárul az életpálya-építéséhez. Intézményünk nyolcadikos tanulói abban a középiskolában folytatják tanulmányaikat, amelyiket első helyen jelölték meg. Ez, azt bizonyítja, hogy jól döntenek, de vannak esetek, amikor egy vagy két év elteltével rádöbbennek, hogy mégsem ezt szeretnék tanulni, a pályázatban szereplő programok nekik nyújtanak nagy segítséget, ennek elkerülésére. Természetesen a pályaválasztás előkészítése már a korábbi évfolyamokon is elkezdődik. Az elmúlt években történtek kísérletek az MTMI területeket érintő foglakozások bevezetésére. Néhány ezek közül: felvételi előkészítő matematika tantárgyból, felvételi előkészítő biológia tantárgyból, természettudományos tematikára fókuszáló erdei iskola. Ezek eredménye a kipróbálásba bevont tanulók esetében az MTMI területeken való sikerek, pályaválasztásnál a kapcsolódó képzések preferálása.
Mindezekhez járult hozzá a kétéves pályázati idő.

Választott programjainak:

– Találkozók sikeres emberekkel
– Iskolalátogatások
– Nyílt napok
– Pályaválasztási börze
– Tematikus játszóházak
– Munkahely bemutatás
– Élmény jellegű szakkörök
– Felkészítő foglalkozások
– Tanár-diák-szülő találkozó
– Támogató csoport működése

2017/2018-as tanév fényképei az alábbi linken érhetők el: EFOP-3.2.5-17-2017-00033 2018. 06. 27 fotók

2018/2019-es tanév fényképei az alábbi linken érhetők el: EFOP-3.2.5-17-2017-00033 2018-2019. tanév fotók

EFOP-3.2.5-17-2017-00033 dokumentum: EFOP-3.2.5-17-2017-00033 dokumentum

 

Skip to content